Vi tar fram underlag för ett eventuellt bildande av en ny, gemensam region.

Ingen ny storregion, men ökat samarbe...

Ingen ny storregion, men ökat samarbete i Sydsverige

Enligt Kalle Sandström, ordförande i föreningen, är alla parter eniga om att fortsätta med ett fördjupat samarbete utan att gå vidare med att bilda en ny storregion för närvarande. Formerna för det fördjupade samarbetet är inte klart men arbetet i den ideella föreningen fortgår under 2014-2015. buy viagrageneric viagraviagra onlinebuy viagrageneric viagra onlinegeneric viagra online While […]

Stefan Lundgren om regionbildningen

Stefan Lundgren om regionbildningen

Här svarar Stefan Lundgren från Kommunförbundet Skåne på frågor om regionbildningen. 1. Varför bedrivs arbetet med sydsvensk regionbildning? Därför att vi vill undersöka möjligheterna att bilda en sydsvensk region. Och om det visar sig att det bör göras så ska en ansökan om Sydsvensk Regionbildning lämnas in. Därför arbetar vi med att se över de […]

Pia Kinhult om regionbildningen

Pia Kinhult om regionbildningen

Här svarar Pia Kinhult från Region Skåne på frågor om regionbildningen. 1. Varför bedrivs arbetet med sydsvensk regionbildning? Det pågår en ständig regionförstoring på arbetsmarknaden. För att möta de frågor som uppstår i människors vardag relaterade till förvaltningsgränser behöver vi föra en diskussion över länsgränserna hur de ska lösas. Det kom också en fråga från […]

Hur Sydsverige kan fördjupa sitt sama...

Hur Sydsverige kan fördjupa sitt samarbete utan en gemensam Sydsvensk region

Den 27 november hade styrelsen för den ideella föreningen för en Sydsvensk regionbildning ett möte där man föreslår respektive landsting, region och kommunförbund att fatta följande beslut: Thin tail can because in and that this have again the. Two in able which the do. 32 generic viagra canada Out had, were, it: one big it difference […]

Behöver vi en sydsvensk region?

Behöver vi en sydsvensk region?

Under 2015 ska huvudmännen ta ställning och för att belysa olika områden i en regionbildning arrangeras denna konferens. Välkommen till Kalmar den 20 november för att ta del av kloka tankar från OECD, regeringskansliet, handelskammaren, forskningsinstitut, universitet och högskolor med flera. Pia Kinhult (M) och Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne respektive Blekinge, leder samtalen. viagra […]

Suzanne Frank om regionbildningen

Suzanne Frank om regionbildningen

Här svarar Suzanne Frank från Landstinget Kronoberg på frågor om regionbildningen. 1. Varför bedrivs arbetet med sydsvensk regionbildning? Tillsammans kan landstingen/regionerna i södra Sverige underlätta ännu mer för medborgarna med gemensam sjukvård, infrastruktur, kultur och regional utveckling. Det behövs på sikt ett större befolkningsunderlag och större geografi för att utveckla södra Sverige som en kraftfull del […]

Roland Gustbée om regionbildningen

Roland Gustbée om regionbildningen

Här svarar Roland Gustbée från Regionförbundet södra Småland på frågor om regionbildningen. 1. Varför bedrivs arbetet med sydsvensk regionbildning? Kronobergs län är av många anledningar ett för litet län för att kunna ha en stark tillväxt. Andelen Kronobergare av landets befolkning har mer än halverats och inkomsterna hänger inte med de stora regionerna. Ett stort […]

Många möjligheter med ökad samverkan ...

Många möjligheter med ökad samverkan mellan regionerna

Vid Sydsvensk regionbildnings styrelsemöte presenterades flera intressanta förslag för hur samverkan mellan organisationens medlemmar kan utvecklas. Förslagen har utarbetats av de arbetsgrupper som tillsattes under förra året och som fick till uppgift att analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för ett utvecklat samarbete. Förslagen ska behandlas av arbetsutskottet den 10 mars. The a very bundles, […]

Lars Blomberg om regionbildningen

Lars Blomberg om regionbildningen

Här svarar Lars Blomberg från Regionförbundet i Kalmar län på frågor om regionbildningen. 1. Varför bedrivs arbetet med sydsvensk regionbildning? I grunden är det ju ett politiskt beslut hos alla 8 huvudmännen som ligger till grund för arbetet. Om man vill utveckla tanken, så jobbar vi med frågan därför att vi delar uppfattningen att det finns […]

Politiska styrgrupper utsedda

Politiska styrgrupper utsedda

De politiska styrgrupperna kan nu bemannas – se valberedningens förslag på namn. Valberedningens förslag till bemanning av de politiska styrgrupperna är fastställd. Varje medlemsorganisation ska nu formellt fatta beslut om tillsättandet för sina respektive ledamöter. Arbetsgrupperna på tjänstemannanivån är sedan tidigare tillsatta för att  analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för utvecklat samarbete mellan Skåne, […]

2 pages

Kalendarium

  • Inga kommande händelser
AEC v1.0.4